Όροι Χρήσης

Η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης, όπως ισχύουν σε
κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ της Ιστοσελίδας
και κάθε προσώπου που χρησιμοποιεί τις παραπάνω διαδικτυακές υπηρεσίες, εφεξής
«ο Χρήστης» ή «οι Χρήστες».

Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στις Υπηρεσίες και χρήση αυτών, υποδηλώνει
την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε
κάθε χρονική στιγμή.


Με την εγγραφή σου στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ αποδέχεσαι τα παρακάτω:

  1. Είσαι άνω των 21 ετών
  2. Η συμμετοχή σου στην Ακαδημία είναι χωρίς μηνιαία συνδρομή από την στιγμή που μπεις σ' αυτήν
  3. Η Εγγραφή σου/Είσοδος στην Ακαδημία κοστίζει 150€, ποσό το οποίο το πληρώνεις εφάπαξ στην αρχή και με του τρόπους που έχουμε νόμιμα ορίσει
  4. Μπορείς να πληρώσεις με κάρτα ή με τραπεζική κατάθεση, λαμβάνοντας στο email σου μετά την αγορά σου το νόμιμο αποδεικτικό από εμάς (απόδειξη λιανικής πώλησης)
  5. Θα χρησιμοποιείς το περιεχόμενο της Ακαδημίας για αποκλειστικά δική σου χρήση και δεν θα δημοσιοποιείς το περιεχόμενο σε τρίτους, εφόσον προηγουμένως δεν έχεις λάβει γραπτή σχετική άδεια από τους διαχειριστές του site. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος

  6. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα και αφορά την παροχή πληροφοριών, εκπαιδευτικών μαθημάτων και εργαλείων/προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται στα μέλη της Ακαδημίας και μόνο, σχετικά με την ενημέρωση τους για θέματα που αφορούν την ενδεχόμενη συμμετοχή τους σε στοίχημα προκαθορισμένης ή μη απόδοσης, που διεξάγεται νόμιμα και σε πάσης φύσεως ατομικά ή ομαδικά παιχνίδια, με δική τους αποκλειστικά ευθύνη και οικονομικό κίνδυνο, και δεν συνιστούν προτροπή ή παρακίνηση από μέρους της ιστοσελίδας προς τους επισκέπτες σε συμμετοχή σε τυχερά παίγνια

  7. Κάθε περιεχόμενη και κάθε εμφανιζόμενη στην ιστοσελίδα πληροφορία, διακριτικό σύμβολο ή λεκτική έκφραση, βάση δεδομένων, στοιχείο λογισμικού, κείμενο, σχέδιο, εικονίδιο, ηχητικό σήμα, κινούμενη εικόνα (video), όπως και κάθε άλλο υλικό, συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας ή συνεργαζομένου με αυτήν φυσικού προσώπου ή διαφημιζομένου τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου και προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας, απαγορευμένης ρητά και ανεπιφυλάκτως της προβολής και με κάθε τρόπο ή μέσο χρησιμοποιήσεως, τροποποιήσεως, δημοσιεύσεως, μεταδόσεως, διανομής, πωλήσεως, αναπαραγωγής και εκμεταλλεύσεως από τρίτα πρόσωπα. Απαγορεύεται η προβολή ή επαναπροώθηση στο Διαδίκτυο, ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα, καθώς και η μετά την εκτύπωση διανομή ή προώθηση εντύπου υλικού σε τρίτα πρόσωπα ακόμη και όταν αυτή συνοδεύεται από την πληροφορία ότι το προβαλλόμενο στοιχείο προέρχεται από την συγκεκριμένη ιστοσελίδα. Η τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση και αναπαραγωγή μέρους της ιστοσελίδας ή περιεχομένου προστατευομένου από τις διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας είναι δυνατή, μόνον υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί ειδική προς τούτο έγγραφη άδεια από την ιστοσελίδα ή τον κύριο των πνευματικών δικαιωμάτων επί του προκειμένου στοιχείου. Στην περίπτωση αυτή επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματος

  8. Η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με ευθύνη του χρήστη. Η Ιστοσελίδα δεν φέρει ευθύνη, για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία που προέρχεται από ή συνδέεται με τη χρήση της Ιστοσελίδας.

  9. Η Ιστοσελίδα δεν προβαίνει σε επιστροφή χρημάτων εφόσον κάποιος Χρήσης επιθυμεί να διακόψει την πρόσβασή του στην Ακαδημία.